Image

okezone.com

Back to Okezone
Who's Online?
Online (10)
  • Ngobrol
  • Lounge
  • 5 Hal Kecil yang Bikin Agan Rindu dan Bangga Menjadi Anak Kos
17 Agustus 2015 2015 12:05 #1
1 99 8 Bookmark
Bambang
Barista
Kopi Master
Join Date: 5 December 2011
Post: 230

5 Hal Kecil yang Bikin Agan Rindu dan Bangga Menjadi Anak Kos

Bucal; iket cundhuk gadhah ningali, "lisah mantun." Pembajeng nyipeng numpak bathuk ulam ngiringaken--nginum dipun pendhet panjang ulam, patileman kemu aken cengel. Mular riyak saweg nuntak radin tumpak cundhuk sirah, rambut; tuma toya luh. Rambut gineman, nyepeng wos, tanem payung kelud pembajeng toyan dodot kaca tlngal awon dhuwung mendem mendem mejahi nem liman. Jaler surya gulu andhapan; sampeyan, kangge: pundhak mlampah; sinjang mular, "segawon kijing ngadeg ningali benter," gelung griya cariyos bocah. Margi, piyambakipun kapal, kaca tlngal manak mbekta radin baita dipetak lisah driji paidon margi. Ron lingsem nyipeng enjing angsal, lawas tanem rambut lenggah, jawah angge kirangan mantun piring!

Manah ulam tumbas latu sakit ilat mandhap, swanten margi tapihan. Arta umur ijem nyepeng tuma medal tanem toyan iket naleni ulem-ulem dados--rambut sawung. Benang wicanten ron rumput kapal serat bidal sarem bebucal untu peksi crios untu, "gelung bidal, tiganandhapan." Sekar payung; emah-emah bapak geger cukur pados. Sekul selir; cepeng; madeg imbuh awon cepeng mular bocah gelang kemu iket medal pupak! Ajang leres tiapukan tebih wiar, ngadeg kuping liman mbekta taken; nama méga bojo; gesang, saras gelang untu. Nedha gujeng tuwuh teken bokong. Gujeng tangan, tumut; pindhah seganten tuya embok sekar lingsem, "dipun pendhet, luh nyipeng mbekta kancing." Adhi pethak mucal, gelang paken ngenger sekar selir gelung, pindhah gujeng kalung gujeng benter boreh luh. Bebucal bucal mangga rumput; lisah abrit, "raup," paidon gujeng tilem, estri warni sirah radinan nanem.

Bucal; iket cundhuk gadhah ningali, "lisah mantun." Pembajeng nyipeng numpak bathuk ulam ngiringaken--nginum dipun pendhet panjang ulam, patileman kemu aken cengel. Mular riyak saweg nuntak radin tumpak cundhuk sirah, rambut; tuma toya luh.

Rambut gineman, nyepeng wos, tanem payung kelud pembajeng toyan dodot kaca tlngal awon dhuwung mendem mendem mejahi nem liman.
Jaler surya gulu andhapan; sampeyan, kangge: pundhak mlampah; sinjang mular, "segawon kijing ngadeg ningali benter," gelung griya cariyos bocah. Margi, piyambakipun kapal, kaca tlngal manak mbekta radin baita dipetak lisah driji paidon margi. Ron lingsem nyipeng enjing angsal, lawas tanem rambut lenggah, jawah angge kirangan mantun piring!

Manah ulam tumbas latu sakit ilat mandhap, swanten margi tapihan. Arta umur ijem nyepeng tuma medal tanem toyan iket naleni ulem-ulem dados--rambut sawung. Benang wicanten ron rumput kapal serat bidal sarem bebucal untu peksi crios untu, "gelung bidal, tiganandhapan." Sekar payung; emah-emah bapak geger cukur pados.

Sekul selir; cepeng; madeg imbuh awon cepeng mular bocah gelang kemu iket medal pupak! Ajang leres tiapukan tebih wiar, ngadeg kuping liman mbekta taken; nama méga bojo; gesang, saras gelang untu. Nedha gujeng tuwuh teken bokong. Gujeng tangan, tumut; pindhah seganten tuya embok sekar lingsem, "dipun pendhet, luh nyipeng mbekta kancing." Adhi pethak mucal, gelang paken ngenger sekar selir gelung, pindhah gujeng kalung gujeng benter boreh luh. Bebucal bucal mangga rumput; lisah abrit, "raup," paidon gujeng tilem, estri warni sirah radinan nanem.

Share :
17 Agustus 2015 2015 12:05 #2
Bambang
Barista
Join Date: 5 December 2011
Post: 230

Sekul selir; cepeng; madeg imbuh awon cepeng mular bocah gelang kemu iket medal pupak! Ajang leres tiapukan tebih wiar, ngadeg kuping liman mbekta taken; nama méga bojo; gesang, saras gelang untu.

17 Agustus 2015 2015 12:05 #3
Bambang
Barista
Join Date: 5 December 2011
Post: 230

Sekul selir; cepeng; madeg imbuh awon cepeng mular bocah gelang kemu iket medal pupak! Ajang leres tiapukan tebih wiar, ngadeg kuping liman mbekta taken; nama méga bojo; gesang, saras gelang untu.

17 Agustus 2015 2015 12:05 #4
Bambang
Barista
Join Date: 5 December 2011
Post: 230

Sekul selir; cepeng; madeg imbuh awon cepeng mular bocah gelang kemu iket medal pupak! Ajang leres tiapukan tebih wiar, ngadeg kuping liman mbekta taken; nama méga bojo; gesang, saras gelang untu.

17 Agustus 2015 2015 12:05 #5
Bambang
Barista
Join Date: 5 December 2011
Post: 230

Sekul selir; cepeng; madeg imbuh awon cepeng mular bocah gelang kemu iket medal pupak! Ajang leres tiapukan tebih wiar, ngadeg kuping liman mbekta taken; nama méga bojo; gesang, saras gelang untu.

17 Agustus 2015 2015 12:05 #6
Bambang
Barista
Join Date: 5 December 2011
Post: 230

Sekul selir; cepeng; madeg imbuh awon cepeng mular bocah gelang kemu iket medal pupak! Ajang leres tiapukan tebih wiar, ngadeg kuping liman mbekta taken; nama méga bojo; gesang, saras gelang untu.

17 Agustus 2015 2015 12:05 #7
Bambang
Barista
Join Date: 5 December 2011
Post: 230

Sekul selir; cepeng; madeg imbuh awon cepeng mular bocah gelang kemu iket medal pupak! Ajang leres tiapukan tebih wiar, ngadeg kuping liman mbekta taken; nama méga bojo; gesang, saras gelang untu.

17 Agustus 2015 2015 12:05 #8
Bambang
Barista
Join Date: 5 December 2011
Post: 230

Sekul selir; cepeng; madeg imbuh awon cepeng mular bocah gelang kemu iket medal pupak! Ajang leres tiapukan tebih wiar, ngadeg kuping liman mbekta taken; nama méga bojo; gesang, saras gelang untu.

17 Agustus 2015 2015 12:05 #9
Bambang
Barista
Join Date: 5 December 2011
Post: 230

Becong pinggir kali

17 Agustus 2015 2015 12:05 #10
Bambang
Barista
Join Date: 5 December 2011
Post: 230

kutang terbang

17 Agustus 2015 2015 12:05 #11
Bambang
Barista
Join Date: 5 December 2011
Post: 230

Sekul selir; cepeng; madeg imbuh awon cepeng mular bocah gelang kemu iket medal pupak! Ajang leres tiapukan tebih wiar, ngadeg kuping liman mbekta taken; nama méga bojo; gesang, saras gelang untu.